Pierwszym obiektem turystycznym w Dolinie Kościeliskiej była altana turystyczna zbudowana przez Towarzystwo Tatrzańskie w 1875 r. przy Lodowym Źródle w pobliżu polany Stare Kościeliska. Drugą altanę Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało na Polanie Smytniej w 1892 r., obok krzyża Wincentego Pola, trzecią w 1896 r. nad brzegiem Stawu Smreczyńskiego. Niestety z biegiem lat wszystkie trzy budynki uległy zniszczeniu.

Pierwszym schroniskiem turystycznym stał się w 1909 r. duży szałas pasterski na Polanie Pysznej wydzierżawiony przez Sekcję Narciarską TT od Zarządu Dóbr hr. Zamoyskiego. Zostało ono przebudowane w latach 1910 -1911, w kolejnych latach prowadzono takie prace modernizacyjne jeszcze kilkakrotnie. W czasie II wojny światowej dawało schronienie partyzantom radzieckim i kurierom tatrzańskim w drodze na Węgry. Schronisko uległo zniszczeniu w 1945 r. w czasie walk Niemców z partyzantami.

Po wojnie na Małej Polanie Ornaczańskiej zbudowano schronisko, które do dziś służy turystom. Jest to piękny budynek, utrzymany w stylu nowozakopiańskim, projektu Anny Górskiej. Uroczystego otwarcia schroniska dokonano 8 sierpnia 1948 r. W 1973 r. odsłonięto w schronisku tablicę pamiątkową Walerego Goetela, działacza ochrony przyrody, prezesa PTT, a potem Komisji Turystyki Górskiej PTTK.

Schronisko Górskie na Hali Ornak jest własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK).