Zniżki organizacyjne w obiektach turystycznych obowiązujące Od 1.01.1996r

20% Po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu karty rabatowej PTTK

30% Dla odznaczonych Srebrną Odznaką Honorową PTTK Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK” po 25- letniej przynależnosci do PTTK posiadających uprawnienia PTTK: instruktorów,przewodników,przewodni-ków turystyki kwalifikowanej,społecz-nych opiekunów zabytków,społecznych opiekunów przyrody,strażników ochrony przyrody,znakarzy, opiekunów SKKT,PTTK

50% Dla odznaczonych Złotą Honorową Odznaką PTTK Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK’’

80% Dla Honorowych Członków PTTK

Ponadto schronisko udziela zniżek na noclegi:

20% Dla Honorowych Dawców Krwi HDK

15% Dla Członków Polskiego Związku Alpinistycznego PZA

20% NFI naturfreunde-internationale

20% dla Członków Alpenverein

15% Karta Dużej Rodziny